Skapa-ekurs-Lektion1

Hur skapar man en e-kurs?

Storyboard

Det första steget i att skapa en elektronisk utbildning är att sätta samman en så kallad ”Storyboard”. Detta betyder i korta drag att ni ska planera utbildningens olika delar i förväg. Att planera och diskutera innehåll, placering, val av media mm är väsentligt för att skapa en bra och effektiv utbildning. Vi måste ta hänsyn till att olika människor har olika inlärningsstilar och att vi därför måste variera och kombinera media för att säkerställa att alla hänger med. De viktigaste delarna ska synliggöras och placeras i en logisk följd.

Denna kartläggning kallar vi för ”Storyboard”. Kunder till oss väljer själva om de vill sätta samman denna kartläggning eller om de vill ha hjälp att utföra detta. Vi har märkt att det kräver en del erfarenhet för att få till planeringen bra redan från start. Det är därför rekommenderat att vi hjälps åt vid skapandet av den första utbildningen i portalen.

Vi försöker att hålla det enkelt. Vi har en tariff för alla tjänster som har att göra med utbildningsportalen. Detta betyder att ni kan använda oss till en fast tim-kostnad även för denna tjänst.

Det är svårt att räkna hur lång tid varje kartläggning tar då det beror på kursens utseende och funktionalitet. Det vi kan säga är dock att vi kommer att tjäna in kostnaden lägre fram om detta sett utförs noggrant och bra. Uppskattningsvis kan vi säga att varje lektion i utbildningen bör kunna kartläggas på ca 2-4 timmar.

Bild & videoproduktion

Videofilm är bra media i elektroniska utbildningar och det är flexibelt. Vi kan välja att spela in hela avsnitt utan någon som helst animering eller anpassning. Det kan handla om en monolog eller en dialog mellan olika personer. Vi kan även sätta samman en inspelning som bygger på ett Powerpoint-material där vi vägleder åhörarna till den kunskap vi önskar förmedla. Slutligen kan vi göra kortare animeringar som tydliggör vissa sekvenser eller som visar tänkbara scenarion i verksamheten.

Film

Vi erbjuder stöd för de kunder som önskar videoinspelning till sina elektroniska utbildningar. Vi har utrustningen som krävs för att kunna skapa professionella videosekvenser. Dessa inspelningar anpassar vi sedan för att sätta samman en bra och tydlig sekvens i utbildningen. Vi har även möjlighet att ta foton i samband med videoinspelningen vilket ger ett bra komplement till kursen.

Powerpoint framtagning

Vi har tillgång till mängder med professionella Powerpoint mallar och kan skapa det utseende ni önskar. Tack vare mallarna kan vi reducera framtagningen av material. Mallarna varierar i utseende och funktionalitet, allt för att passa er verksamhet och mål. Nedan ser ni ett antal bilder på mallar som vi har tillgång till och dessa kan anpassas och utvecklas efter behov.

Varje mall innehåller ett antal sidor som kan modifieras för att skapa en fullständig presentation. Ni kan, om ni vill använda en Powerpoint mall för hela kursen eller blada media för att skapa omväxling. Det går även bra att sätta samman en kurs med flera olika mallar. I exemplet ovan ser ni fyra stycken mallar men vi har tillgång till ett hundratal.

Ni besitter kompetensen om vad kurserna ska innehålla, vi skapar dem efter era riktlinjer och krav. Tack vare verktygen och hjälpmedlen vi har tillgång till kan produktionstiden kortas ner vilket betyder att kostnaderna för projektet blir kostnadseffektivt. Vårt mål är att sätta samman kraftfulla kurser för er. Det blir en företagsanpassade utbildning som endast används av de anställda på just ert företag.

Redigering

Det som normalt sätt tar längst tid är själva redigeringen. När vi har tagit fram en Storyboard, skapat de video sekvenser vi önskar och satt samman materialet kommer vi till själva redigeringen. Detta hanterar vi i vår studio efter de riktlinjer som vi kommer överens om i projektet. Varje enskild del går vi igenom tillsammans innan vi fortsätter färdigställa nästkommande del. Slutligen har vi en färdig produkt (elektronisk utbildning) som ni placeras i portalen. Vi låter några personer genomföra den kompletta kursen innan lanseringen då vi även avslutar projektet tillsammans.

Genomgång och anpassning

Vi vet att anpassningar hör till skapandet av en elektronisk utbildning. Det gäller att  testa kursen med jämna mellanrum för att säkerställa att informationen når fram på det sätt vi önskar. Det är inte ovanligt att delar måste anpassas eller göras om helt för att få den färdiga produkten framställd på rätt sätt. På grund av det arbetar vi tätt tillsammans med kunden. Vi stämmer av med tät frekvens och söker alltid godkännande av delsteg innan vi arbetar vidare mot en färdig produkt.

Vi vill att ni ska känna er trygga med Analysverkstan som helhetsleverantör av era elektroniska utbildningar. Det är tack vare helheten som vi kan skapa kostnadseffektiva möjligheter för er.

Samma kostnad oavsett val av tjänst

Det ska vara enkel tycker vi. Vi erbjuder tjänsterna ovan och vi gör det med hjälp av en fast tariff. Det blir enklare för alla parter och vi kan fokusera på det som är viktigt, nämligen att skapa effektiva utbildningar för era anställda. Kostnaden går vi igenom tillsammans så snart ni fattat ett intresse för portalen och vad den kan erbjuda er verksamhet.