skip to Main Content
Skapa er egen utbildningsportal!Titta igenom denna hemsida för mer information!

Er interna utbildningsportal

Med tjänsten ”Internutbildning” hjälps vi åt att skapa ert företags egen utbildningsportal där ni samlar era interna utbildningar. Den här sidan är framtagen för att ge er exempel på hur det skulle kunna se ut inom er verksamhet. Portalen anpassas helt efter era krav och önskemål när det kommer till utseende och funktion.

Funktionerna som beskrivs på den här sidan möjliggör en portal där ni kan effektivisera kompetensutvecklingen. Medarbetare i verksamheten registreras in i portalen och kan genomföra utbildningarna i sin egen takt. Portalen är tillgänglig dygnet runt vilket innebär att olika skiftgångar inte är ett hinder. Samtliga utbildningar är elektroniska och företaget kan själv avgöra om utbildningar ska klassas som obligatoriska eller valfria. Det går även bra att lägga upp kurserna i olika kategorier, som exempelvis grundläggande eller påbyggnad.

100% anpassningsbar

Öppna eller låsta sektioner i portalen? Valet är helt och hållet upp till er! Ni kan välja en portal liknande denna, där vi har både låsta och olåsta delar.

Åtkomst där behovet finns

Kursdeltagarna kan logga in på portalen oavsett tid på dygnet.

Effektivitet

Kombinera e-kurser med lärarledda studier? De grundläggande delarna genomförs enkelt och smidigt via portalen. Avancerade delar kan genomföras via lärarledda utbildningar på plats i verksamheten.

Skapa en utbildningsportal.

Utbildningsportalen skapas efter era önskemål och med de funktioner ni anser er ha behov av. Portalen placeras i vår data-server och vi underhåller systemet regelbundet. Portalen når ni via internet och ni kan även lägga upp en länk till portalen från ert intranät för att skapa en smidig övergång. Eftersom portalen anpassas efter era önskemål får ni en likvärdig upplevelse som när ni befinner er i er egen data-miljö.

Skapa en elektronisk utbildning.

När ni önskar lägga in en ny utbildning i portalen är vi där som stöd. Vi kan hjälpa till med samtliga steg i processen, allt i från att skapa en Storyboard, filma, redigera eller skapa frågeformulär. Den färdigställa kursen går vi igenom innan lansering och när ni är nöjda så är det bara att använda utbildningen i verksamheten.

När kursen är klar är det ni som avgör vem eller vilka medarbetare som ska få tillgång till materialet. En del utbildningar kanske ska vara obligatoriska och andra låsta till vissa funktioner. Oavsett hur ni vill forma portalen, finns vi där för att hjälpa er.

Funktioner

Företagsportalen är skalbar för att passa alla verksamheter oavsett bransch eller storlek. I systemet kan vi automatisera flera av processerna för att spara tid. Med hjälp av automatiserade processer sker mycket utan att vi behöver lägga tid på hanteringen.

Ni väljer själva vilken eller vilka funktioner ni har behov av och kan naturligtvis lägga till eller ta bort funktioner allt eftersom behovet förändras.

01. Anpassade diplom

Vill ni att medarbetarna ska erhålla diplom efter genomförd utbildning? I systemet kan vi lägga in ert företags anpassade diplom som kursdeltagaren kan skriva ut direkt efter godkänd kurs.

Vi kan även styra diplomet och informationen kring kursdeltagarens progress till andra delar i verksamheten, vilket vi kommer in på i nästkommande funktion (Automatiserade notifieringar).

02. Automatiserade notifieringar

Låt systemet skicka information till berörda funktioner. Vi kan exempelvis skicka diplomet till kursdeltagaren direkt efter genomförd utbildning, och vi kan även se till att informationen når HR avdelningen så att de har uppdaterade system. Oavsett vem ni vill skicka informationen till, kan vi automatisera systemet att ta hand om hanteringen.

Automatiserade notifieringar stannar dock inte vid enbart diplomen. Här kan vi även lägga in notifieringar när kursdeltagarna klara av ett visst prov eller delsteg i utbildningen. Hur vi sätter upp systemet bygger på hur era processer ser ut och hur ni vill att det ska fungera.

03. Gruppledare

Ge extra resurser för utvalda funktioner. Låt gruppledarna följa utvecklingen över deras område och grafiskt se hur långt medarbetarna nått i de olika kurserna. Funktionen ger ett stort värde då företagets gruppledare kan styra utvecklingen och säkerställa att alla medarbetare når nästa nivå samtidigt.

Via denna funktion kan gruppledarna även lägga till nya kursdeltagare. Det finns flera olika sätt att göra detta på och vi visar gärna funktionaliteten under en demo om intresset finns.

04. Extra säkerhet via SSL

SSL-certifikatet är ett extra skydd som gör att er portal får ”https” anslutning istället för ”http”. Även om vi inte lagrar känslig data i portalen, rekommenderar vi att ta denna funktion.

SSL (Secure Sockets Layer) är den standard av säkerhetsteknologi som används för upprättande av en krypterad länk mellan en webbserver och en webbläsare. SSL ser till att all data som skickas mellan en webbserver och webbläsare förblir privat och krypterad.

Vi har kopplat på SSL även på denna demo-portal, trots att vi inte förvarar någon känslig information.

SSL Certifikat

05. Storyboard

När en ny kurs skapas eller en befintlig kurs behöver uppdateras, finns vi där. Vi har flera års erfarenhet av att skapa elektroniska utbildningar och ”Storyboard” är det första steget mot en väl planerad och genomförd utbildning.

Storyboard innebär att vi tillsammans sätter oss ner och planerar hur utbildningen ska vara uppbyggd. Vilka avsnitt, lektioner, frågeformulär som ska finnas med och vart ska de placeras. Vi simulerar utbildningen och säkerställer att den blir så bra som ni önskat er.

06. Videoproduktion

En bild säger mer än tusen ord, men vad ger då en film? Vi vet att filmproduktion i utbildningarna är värdefulla och med hjälp av en utförlig ”Storyboard” kan vi planera för vilka video-sekvenser ni kan komma att behöva i era kurser.

En sak som är extra viktig att tänka på under elektronisk produktion är att det finns olika inlärnings-stilar. En del människor vill läsa sig till informationen, andra kanske vill se filmer eller utföra saker själva. Oavsett stil bör e-kursen anpassas för att täcka upp samtliga stilar.

Film

07. Redigering

Vi redigerar filmerna, bilderna och allt annat material som utbildningen kräver. Utifrån visionen sätter vi samman en utbildning som lever upp till era önskemål och materialet anpassas efter behov och med användaren (kursdeltagaren) i fokus.

Vi arbetar efter modellen att varje delsteg i utbildningen verifieras innan nästkommande avsnitt påbörjas. På så sätt får kunden och vi samma bild över hur den slutgiltiga produkten kommer att se ut och fungera. Vi kan enkelt göra justeringar om så behövs och ni kan följa utvecklingen i varje enskild kurs som skapas.

E-kurs

Utbildningar

Vi skapar en låst sektion där kursmaterialet finns. Beroende på hur ni vill att portalen ska se ut finns där utbildningar som den enskilde kursdeltagaren är inskriven på. Väljer man att lägga till funktionen ”Gruppledare” finns det extra funktioner för vissa utvalda. Ni kan välja att endast visa detta formulär och att inloggning krävs innan någon information visas eller så kan ni ha grundläggande information, öppen för alla och sedan denna låsta del för era anställda.

Är ni intresserade av att se hur det ser ut inne i den låsta sektionen samt titta på en demo kurs? Kontakta oss för att få uppgifter om hur ni kommer vidare i demo-portalen.